نمایندگی نگین خودرو

پرايد صندوق دار
پرايد

پرابد

پراید صندوق دار‏

[۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ]
موتور بدون کوچکترین عیب و به شرط کارشناسی...کاپوت و گلگیر جلو رنگ بدون ظربه...قیمت مقطوع و بدون تخفیف
اردبیل41,000,000 تومان

آگهي هاي مشابه

پراید صندوق دار‏
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ پرايد صندوق داراردبیل 41,000,000 تومان