قیمت جديد محصولات هیوندای از سوی آسان موتور اعلام شد

 93/07/19

شركت آسان موتور نماینده رسمی هیوندای در ایران شرايط جدید فروش خودروهای هیوندای را رسماً اعلام کرد.
قیمت های اعلام شده از سوی آسان موتور به شرح جدول زیر مي باشد:

قیمت فروش آسان موتور با شرايط تحويل كوتاه مدت - 30 روزه

فروش آسان موتور  با شرايط تحويل كوتاه مدت - 30 روزه

 

قیمت فروش آسان موتور با شرايط تحويل ميان مدت -  90 روزه

فروش آسان موتور با شرايط تحويل ميان مدت - 60 الي 90 روزه

 

قيمت فروش آسان موتور با شرايط تحويل بلند مدت به همراه سود مشاركت - 150 روزه

فروش آسان موتور با شرايط تحويل بلند مدت به همراه سود مشاركت

 

جهت كسب اطلاعات بيشتر از شرايط فروش به وب سايت شركت آسان موتور مراجعه نماييد.